top of page

ነሀሴ 9/2015በአሸባሪነት የተፈረጁ ጋዜጠኞች ላይ ንብረት ላይ እግድ ሊጣል መሆኑን ምንጮች ገለጹ።

ነሀሴ 9/2015

በአሸባሪነት የተፈረጁ ጋዜጠኞች ላይ ንብረት ላይ እግድ ሊጣል መሆኑን ምንጮች ገለጹ።ለሰው በላው ስርአት አስጊ ናቸው የተባሉና በአሸባሪነት የተፈረጁ ጋዜጠኞች፣የማህበረሰብ አንቂዎችና ሌሎች ግለሰቦች ንብረት ላይ እግድ ሊጣል መሆኑን የኢትዮ 360 የውስጥ ምንጮች ገለጹ።በፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ የሙስና ወንጀሎች ምርመራ ዳይሬክቶሬት የሃብት ምርመራና ማስተዳደር ዋና ክፍል ሃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ጸሃይ ሃይሉ በተጻፈ ደብዳቤ ትእዛዝ መውረዱንም ይናገራሉ።በዚህ ደብዳቤ ላይ የ59 ሰዎች ስም ዝርዝር የሰፈረ ሲኖር ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የነመምህርት መስከረም አበራ፣የነ ደራሲ ሲሳይ አውግቸው፣የነ ሞላልኝ ሲሳይና በአሸባሪነት ተፈርጀዋል የተባሉት የኢትዮ 360 አባላት ስም በዝርዝሩ ውስጥ ሰፍሮ እንደሚገኝ ምንጮቹ በማስረጃ በማስደገፍ ያሳያሉ።ለስርአቱ ስጋት በመሆናቸው ብሎም ሙሉ በሙሉ የአማራ ተወላጆች የሆኑትና ስማቸው የሰፈረውን ሰዎች ስም ዝርዝር ያወጣው አካል በነዚህ ሰዎች ስም ወይንም በቡድን የተያዘ ንብረት ካለ ይጣራልኝ ሲል በደብዳቤው መላኩን ይናገራሉ።ኢትዮ 360 እጅ በገባው በዚህ ደብዳቤ ላይም በግለሰቦቹ ስም በግልም ሆነ በጋራ ወይንም በማህበር በመደራጀት የንግድ ድርጅት ማቋቋሚያ የሚሆን ቦታ ወይም የመኖሪያ ቤት መስሪያ የሚሆን ቦታ ካላ እንዲጣራ የሚለው በደብዳቤው ላይ የሰፈር መሆኑን ያነሳሉ።በምሪት፣በሊዝ፣በግዥ ወይም በማህበር ተደራጅተው የተመሩ ስለመሆኑ፣በስማቸው የሚገኝ የመኖርያ ቤትም ሆነ የድርጅት ህንጻ ስለመኖርና ያለመኖሩ ከተረጋገጠ በኋላ ንብረቱ የሚገኝበት ወረዳ፣ ቀበሌ፣የቤት ቁጥርና ቀበሌ ወይንም የመንገድ ስም ተለይቶ ይቅረብ ሲልም ትእዛዝ መስጠቱን ተናግረዋል።በደብዳቤው ላይ ቤትና ንብረት አላቸው የሚባሉ ግለሰቦች በጥቁር ቀለም ምልክት እንዲደረግበት ሆኗል ሲሉም የኢትዮ 360 የውስጥ ምንጮች ተናግረዋል።


Recent Posts

See All

መስከረም 17/2016 በኢትዮጵያ አየር መንገድ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ሰራተኞች እየታደኑና እየታፈኑ መሆኑን ሰራተኞቹ ገለጹ።

በኢትዮጵያ አየር መንገድ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ሰራተኞች እየታደኑና እየታፈኑ መሆኑን ሰራተኞቹ ገለጹ። ሰራተኞቹ እየታፈኑ ያሉት ደግሞ በውስጥ በተሰገሰጉ የሰው በላው ስርአት ሃይሎች ጥቆማ ሰጭነት መሆኑን ለኢትዮ 360 በላኩት መረጃ ላይ አስፍረዋል። ከዚህ በፊት ይሄው ተመሳሳይ ድርጊት የትግራይ ተወላጅ በሆኑ የአየር

መስከረም 17/2016 በሰሜን ሸዋ ሚዳ መርሃቤቴ ላይ ገድይ ያደረገ ህዝባዊ ሃይሉ በዞኑ የተለያዩ አካባቢዎችን ከሰው በላይ ሃይል ነጻማውጣታቸውን ገለጹ

መርጦ ለማርያምን ነጻ ያወጣው ህዝባዊ ሃይል መቅደላ አምባ አምባ ዩኒቨርስቲ ውስጥና በአካባቢው በሚገኝ ካምፕ ውስጥ መሽጎ የነበረውን ይሄንን ሃይል ማጽዳት ተችሏል ብለዋል። አሁን ላይ ከሁሉም አካባቢ የተባረረው ገዳይ ቡድን አሁን አንድ ቦታ በከተማው ፒያሳ ተብሎ በሚጠራውና ደሴ መውጫ ላይ ብቻ መሆኑን ነው የተናገሩት

መስከረም 17/2016 አርሶ አደሮችን በግፍ የረሸነውን ገዳይ ቡድን በአካባቢው ያለው የመብረቅ ጓሌ ሻለቃ ተከታትሎ በወሰደው ርምጃ ሁሉንም ማጽዳቱን ገለጹ

መስከረም 17/2016 አርሶ አደሮችን በግፍ የረሸነውን ገዳይ ቡድን በአካባቢው ያለው የመብረቅ ብርጌድ ጓሌ ሻለቃ ተከታትሎ በወሰደው ርምጃ ሁሉንም ማጽዳቱን ገለጹ። በጎንደር ዙሪያ ማክሰኝት ወረዳ የጭንጫዬ አርሶ አደሮችን በግፍ የረሸነውን ገዳይ ቡድን በአካባቢው ያለው የመብረቅ ብርጌድ ጓሌ ሻለቃ ተከታትሎ በወሰ

Comments


bottom of page