top of page

ኢትዮ 360 - ሐምሌ 26/2015) ራያና ጠለምትን በሰው በላው ስርአት ሃይል ስር ለማድረግ የዞንና የወረዳ አመራሮችን ለማሳመን ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው


ራያና ጠለምትን በሰው በላው ስርአት ሃይል ስር ለማድረግ የዞንና የወረዳ አመራሮችን ለማሳመን ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የኢትዮ 360 ምንጮች አመለከቱ።


የክልሉ ካቢኔ አሳልፌያለሁ የሚለውን ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ በየዞኑ አመራሩ በየደረጃው ስብሰባ ተጠርቶ እንደነበር ይናገራሉ።


ነገር ግን የብአዴኑ ሆድ አደር ቡድን ባሰበው ደረጃ እቅዱን ማሳካት እንዳልቻለም አመልክተዋል።


ምክንያቱ ደግሞ ሁሉም አመራር በሚባል ደረጃ በካቢኔ ተወሰነ የተባለውንና ራያና ጠለምትን በሰው በላው ሃይል ስር እናደርጋለን የሚለውን ውሳኔ በመቃወማቸው መሆኑን አንስተዋል።


በተለይ በዋናነት የዞን አመራሮች፣ ከንቲባና ብልፅግና ፅህፈት ቤት ሃላፊወች በተገኙበት ስብስባ ላይ ተሰብሳቢው በግልጽ አቋሙን በማሳወቅ ሃሳቡን ውድቅ አድርጎታል ብለዋል።

Recent Posts

See All

መስከረም 17/2016 በኢትዮጵያ አየር መንገድ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ሰራተኞች እየታደኑና እየታፈኑ መሆኑን ሰራተኞቹ ገለጹ።

በኢትዮጵያ አየር መንገድ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ሰራተኞች እየታደኑና እየታፈኑ መሆኑን ሰራተኞቹ ገለጹ። ሰራተኞቹ እየታፈኑ ያሉት ደግሞ በውስጥ በተሰገሰጉ የሰው በላው ስርአት ሃይሎች ጥቆማ ሰጭነት መሆኑን ለኢትዮ 360 በላኩት መረጃ ላይ አስፍረዋል። ከዚህ በፊት ይሄው ተመሳሳይ ድርጊት የትግራይ ተወላጅ በሆኑ የአየር

መስከረም 17/2016 በሰሜን ሸዋ ሚዳ መርሃቤቴ ላይ ገድይ ያደረገ ህዝባዊ ሃይሉ በዞኑ የተለያዩ አካባቢዎችን ከሰው በላይ ሃይል ነጻማውጣታቸውን ገለጹ

መርጦ ለማርያምን ነጻ ያወጣው ህዝባዊ ሃይል መቅደላ አምባ አምባ ዩኒቨርስቲ ውስጥና በአካባቢው በሚገኝ ካምፕ ውስጥ መሽጎ የነበረውን ይሄንን ሃይል ማጽዳት ተችሏል ብለዋል። አሁን ላይ ከሁሉም አካባቢ የተባረረው ገዳይ ቡድን አሁን አንድ ቦታ በከተማው ፒያሳ ተብሎ በሚጠራውና ደሴ መውጫ ላይ ብቻ መሆኑን ነው የተናገሩት

መስከረም 17/2016 አርሶ አደሮችን በግፍ የረሸነውን ገዳይ ቡድን በአካባቢው ያለው የመብረቅ ጓሌ ሻለቃ ተከታትሎ በወሰደው ርምጃ ሁሉንም ማጽዳቱን ገለጹ

መስከረም 17/2016 አርሶ አደሮችን በግፍ የረሸነውን ገዳይ ቡድን በአካባቢው ያለው የመብረቅ ብርጌድ ጓሌ ሻለቃ ተከታትሎ በወሰደው ርምጃ ሁሉንም ማጽዳቱን ገለጹ። በጎንደር ዙሪያ ማክሰኝት ወረዳ የጭንጫዬ አርሶ አደሮችን በግፍ የረሸነውን ገዳይ ቡድን በአካባቢው ያለው የመብረቅ ብርጌድ ጓሌ ሻለቃ ተከታትሎ በወሰ

Comments


bottom of page