top of page

ኢትዮ 360_ሰኔ 21/2015) በአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤት ኮንዶሚኒየሙን ለሚሸጥ ነዋሪ አዲስ የስም ማዛወሪያ ታሪፍ ወጣ።


በአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤት ኮንዶሚኒየሙን ለሚሸጥ ነዋሪ አዲስ የስም ማዛወሪያ ታሪፍ መውጣቱን የኢትዮ 360 ምንጮች አስታወቁ።


ከዚህ በፊት ይላሉ ምንጮቹ አንድ የከተማዋ ነዋሪ የኮንዶሚኒየም ቤቱን ሲሸጥ ለስም ማዛወሪያ የሚከፍለው ቢበዛ ሃያ ሺ ብር ብቻ እንደነበር ይናገራሉ።


አሁን ግን አዲሱ የአዳነች አበቤ የሌብነት መንገድ ቤቱን የሚሸጥ ሰው የሚከፍለው በካሬ ሜትር በሚወጣለት ተመን ልክ ነው የሚል አዲስ የዘረፋ መመሪያ ይፋ መሆኑን አመልክተዋል።


በካሬ ሂሳብ የወጣለት ነዋሪውም የጋራ መኖሪያ ቤቱን በርካሽ ቢሸጥም የሚከፍለዉ የስም ማዛወሪያ ሒሳብ ግን እሷ ባወጣችዉ ዋጋ ነዉ ይላሉ።


በማሳያነትም ለ29 ካሬ ስም ማዛወሪያ ሰባ አምስት ሽህ ብር መክፈል ይጠበቅበታል ብለዋል።


ካሬዉ ሲጨምር ደግሞ የክፍያው መጠንም በዛው መጠን እየጨመረ ይሄዳል ሲሉ በነ አዳነች አበቤ የወጣውን አዲሱን ህዝብን የመዝረፊያና የማማረሪያ መንገድን ያስቀምጣሉ።


መኖርም ንብረቱን መሸጥም ካልተፈቀደለት የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በአመት ምን ያህል ገቢ ማግኘት ይቻላል የሚለውም አስቀድሞ የተሰራ አጀንዳ መሆኑንም አስታውሰዋል።

Recent Posts

See All

መስከረም 17/2016 በኢትዮጵያ አየር መንገድ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ሰራተኞች እየታደኑና እየታፈኑ መሆኑን ሰራተኞቹ ገለጹ።

በኢትዮጵያ አየር መንገድ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ሰራተኞች እየታደኑና እየታፈኑ መሆኑን ሰራተኞቹ ገለጹ። ሰራተኞቹ እየታፈኑ ያሉት ደግሞ በውስጥ በተሰገሰጉ የሰው በላው ስርአት ሃይሎች ጥቆማ ሰጭነት መሆኑን ለኢትዮ 360 በላኩት መረጃ ላይ አስፍረዋል። ከዚህ በፊት ይሄው ተመሳሳይ ድርጊት የትግራይ ተወላጅ በሆኑ የአየር

መስከረም 17/2016 በሰሜን ሸዋ ሚዳ መርሃቤቴ ላይ ገድይ ያደረገ ህዝባዊ ሃይሉ በዞኑ የተለያዩ አካባቢዎችን ከሰው በላይ ሃይል ነጻማውጣታቸውን ገለጹ

መርጦ ለማርያምን ነጻ ያወጣው ህዝባዊ ሃይል መቅደላ አምባ አምባ ዩኒቨርስቲ ውስጥና በአካባቢው በሚገኝ ካምፕ ውስጥ መሽጎ የነበረውን ይሄንን ሃይል ማጽዳት ተችሏል ብለዋል። አሁን ላይ ከሁሉም አካባቢ የተባረረው ገዳይ ቡድን አሁን አንድ ቦታ በከተማው ፒያሳ ተብሎ በሚጠራውና ደሴ መውጫ ላይ ብቻ መሆኑን ነው የተናገሩት

መስከረም 17/2016 አርሶ አደሮችን በግፍ የረሸነውን ገዳይ ቡድን በአካባቢው ያለው የመብረቅ ጓሌ ሻለቃ ተከታትሎ በወሰደው ርምጃ ሁሉንም ማጽዳቱን ገለጹ

መስከረም 17/2016 አርሶ አደሮችን በግፍ የረሸነውን ገዳይ ቡድን በአካባቢው ያለው የመብረቅ ብርጌድ ጓሌ ሻለቃ ተከታትሎ በወሰደው ርምጃ ሁሉንም ማጽዳቱን ገለጹ። በጎንደር ዙሪያ ማክሰኝት ወረዳ የጭንጫዬ አርሶ አደሮችን በግፍ የረሸነውን ገዳይ ቡድን በአካባቢው ያለው የመብረቅ ብርጌድ ጓሌ ሻለቃ ተከታትሎ በወሰ

Comentarios


bottom of page